Centrum Prawa Gospodarczego i Podatkowego "Euromecenas" sp. z o.o.


Zajmujemy się obsługą prawną przedsiębiorstw, pomagamy w założeniu firmy, wyborze sposobu opodatkowania, prowadzeniu księgowości. Strona firmy w trakcie przebudowy.

Dane firmowe

Adres: Bzowa 67/2 53-226 Wrocław

Tel: 603999665

NIP: 8943044558

Adres korespondencyjny

Centrum Prawa Gospodarczego i Podatkowego "Euromecenas" sp. z o.o.

Bzowa 67/2

53-226 Wrocław

Tel: 504205599

Oferta

Obsługa prawna

Zakres prawa

W ramach obsługi prawnej proponujemy kompleksową, specjalistyczną ochronę w zakresie europejskiego i krajowego prawa handlowego, gospodarczego, cywilnego, finansowego, prawa pracy, ochrony prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz obrotu i zarządzania nieruchomościami.

  

Prawo handlowe

zakładanie i likwidacja spółek prawa handlowego; postępowanie naprawcze i upadłościowe; alianse spółek krajowych i europejskich;  tworzenie europejskich zgrupowań interesów gospodarczych, spółek i spółdzielni europejskich; powoływanie i prowadzenie organizacji pożytku publicznego w formie fundacji i stowarzyszeń, wpis do CEIDG przedsiębiorców - osób fizycznych, uzyskiwanie numeru REGON i NIP, zgłoszenia i aktualizacje w ZUS, NIP, VAT

 

Prawo cywilne i gospodarcze 

przygotowywanie dokumentów i opiniowanie treści umów; podejmowanie negocjacji z kontrahentami; zastępstwo i reprezentacja w postępowaniu przedsądowym i sądowym w postępowaniu cywilnym i gospodarczym.

 

Prawo podatkowe

 Centrum Prawa Gospodarczego i Podatkowego EUROMECENAS spółka z o. o., w ramach którego działa biuro rachunkowe wszczęło procedurę uzyskania wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r o doradztwie podatkowym  tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 283).

 

Po uzyskaniu wpisu do rejestru spółka nabędzie prawo do wykonywania wszystkich czynności z zakresu usług doradztwa podatkowego oraz posługiwania się oznaczeniem „spółka doradztwa podatkowego”.

Prawo pracy 

opiniowanie treści zawieranych umów, wypowiedzeń i świadectw pracy; negocjacje z pracownikami; reprezentacja i zastępstwo  przed Sądem Pracy i Pastwową Inspekcją Pracy.

 

Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

reprezentacja i zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i Urzędem Patentowym w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, odszkodowania z tytułu naruszenia praw własności i ochrony znaków towarowych.

 

 

 

 

 

Księgowość

 

Optymalizacja płaconych podatków

Pracownicy firmy służą Państwu radą w  celu zastosowania odpowiedniej formy prawnej oraz formy opodatkowania działalności tak by zminimalizować wysokość obciążeń fiskalnych. 

 

Pomagamy w założeniu działalności

Pomagamy w dopełnieniu formalności związanych z rozpoczęciem działalności.

 

Rachunkowość spółek z o.o., i innych spółek prawa handlowego oraz społek cywilnych.

Prowadzimy rachunkowość spółek prawa handlowego oraz spółek cywilnych.
Pełna księgowość, Rachunek Zysków i Strat, Bilans, rozliczenie Vat.
Uproszczona ewidencja księgowa dla spółek cywilnych.

 

Ewidencja księgowa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 Zajmujemy się pełną obsługą osób fizycznych:

  1. książka przychodów i rozchodów,

  2. ewidencja VAT,

  3. rozliczenie plac,

  4. prowadzenie teczek pracowniczych,

  5. wysyłanie deklaracji ZUS.

 

 szczegóły na stronie www.24mecenas.pl

 

Windykacja

Windykacja (łac. vindicatio) dosłownie oznacza dochodzenie roszczeń, obronę konieczną, a nawet zemstę. Od czasów Cesarstwa Rzymskiego funkcjonowała instytucja prawna rei vindicatio, której zadaniem było dążenie do odzyskania rzeczy znajdującej się w posiadaniu osoby nieuprawnionej.

Współcześnie windykacja to dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

 

 

Windykacja prowadzona jest w trzech etapach

 

Etap I windykacji:

Ustalanie adresu, telefonu dłużnika, telefoniczny kontakt z dłuznikiem, negocjacje w celu odzyskania długu bez udziału sądu. W przypadku fiaska negocjacji przechodzimy do etapu II.

 

Etap II windykacji:

Przygotowanie dokumentów i skierowanie sprawy na drogę sądową. 

 

Etap III windykacji:

Po uzyskaniu ostatecznego nakazu zaplaty, skierowanie sprawy do komornika w celu wszczęcia egzekucji. Monitorowanie postępów pracy komornika.