SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO NR WPISU 623

Centrum Prawa Gospodarczego i Podatkowego " Euromecenas" sp. z o.o.

AUDYTY PODATKOWE

SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO NR WPISU 623 Centrum Prawa Gospodarczego i Podatkowego " Euromecenas" sp. z o.o.

Audyty PODATKOWE

Zakres audytu podatkowego reguluje art. 20 zk i art. 20 zl Ordynacji Podatkowej i obejmuje badanie przez profesjonalnego, niezależnego audytora prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych, analizę ryzyka i badanie dokumentacji dotyczącej zidentyfikowanych u podatnika obszarów ryzyka podatkowego.

Audyt podatkowy w zakresie ram wewnętrznego nadzoru podatkowego obejmuje ocenę możliwości prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych poprzez weryfikację poziomu wdrożenia i funkcjonowania: systemu zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, nadzoru nad zgodnością działalności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i dobrowolnie przyjętymi standardami, oraz mechanizmów nadzoru zewnętrznego, w tym niezależnego audytu funkcji podatkowej – w odniesieniu do spraw podatkowych.

 

Audyt podatkowy wykonywany jest przez zespół w którego skład wchodzi : doradca podatkowy, certyfikowany księgowy, specjalista BHP i radca prawny.

W ramach audytu podatkowego, dla prawidłowej weryfikacji systemu zarządzania ryzykiem prowadzony jest też audyt kontraktów pod względem zgodności z prawem zawieranych umów i ich skutków prawno podatkowych. Badaniu zgodności działalności z przepisami prawa podlega też audyt rozliczeń kadrowo-płacowych obejmujących wszystkie sprawy związane z umowami o pracę i umowami cywilnoprawnymi. Natomiast audyt BHP weryfikuje wypełnienie przez pracodawcę obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Efektem końcowym niezależnego audytu podatkowego są korekty ujawnionych błędów i przeoczeń. Występujących we wszystkich zakresach prowadzonej działalności.  Naszym celem jest nie tylko wskazanie naruszonych obowiązków prawnopodatkowych i naruszeń prawa, ale także zlecenie odpowiednich korekt, wprowadzenie procedur lub ich uzupełnień dla prawidłowego funkcjonowania jednostki. 

Zgodnie z art. 20 zo § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej niezależny audyt funkcji podatkowej jest przeprowadzany na zlecenie podatnika przez niezależnego audytora podatkowego, którym może być spółka doradztwa podatkowego, firma audytorska, doradca podatkowy lub biegły rewident

 

 

 

WIĘCEJ

CO DAJE NAM AUDYT
JAK PRZEBIEGA AUDYT PODATKOWY

Kontakt

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą lub maja Pąństwo dodatkowe pytania – zapraszamy do kontaktu.

Spółka doradztwa podatkowego nr wpisu: 623 Centrum Prawa Gospodarczego i Podatkowego Euromecenas sp. z o.o.

ul. Bzowa 67/2
53-226 Wrocław

Lokalizacja

Centrum Prawa Gospodarczego i Podatkowego „Euromecenas” Sp. z o. o. ul. Bzowa 67/2
53-226 Wrocław

© Copyright 2020 „Euromecenas”. Realizacja PRESTOMEDIA

Call Now

Visit Us On Facebook