SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO NR WPISU 623

Centrum Prawa Gospodarczego i Podatkowego " Euromecenas" sp. z o.o.

DORADZTWO PODATKOWE

SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO NR WPISU 623 Centrum Prawa Gospodarczego i Podatkowego " Euromecenas" sp. z o.o.

Doradztwo PODATKOWE

Doradztwo podatkowe świadczone przez naszą firmę to kompleksowa pomoc dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w zakresie optymalizacji zobowiązań podatkowych oraz rozwiązywaniu problemów prawno – podatkowych.

Poprzez udzielanie porad i konsultacji podatkowych, stały nadzór podatkowy, jak i bieżące doradztwo podatkowe świadczone na rzecz naszych Klientów minimalizujemy ryzyko błędnych decyzji. Pozostajemy z naszymi Klientami w stałym kontakcie (telefonicznym, e-mailowym oraz osobistym), w celu zapewnienia profesjonalnej i szybkiej pomocy podatkowej. 

WIĘCEJ

ZAKRES USŁUG

Udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,

Sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Reprezentowanie przedsiębiorcy i podatnika w postępowaniu skargowym przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym w odwołaniach od decyzji  organów. Reprezentacja w postępowaniu kasacyjnym przed NSA.

Reprezentacja i obrona podatnika w trakcie postępowania kontrolnego prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową, ZUS i Urząd Pracy. Pełnomocnictwo i reprezentacja w procedurze odwoławczej do organów II instancji.

Wykonywanie niezależnego audytu funkcji podatkowej, o którym mowa w art. 20zo § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 i 1598).

Prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

Udzielanie na rzecz osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe oraz następców prawnych podatników, płatników lub inkasentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki w zakresie należności publicznoprawnych.

Kontakt

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą lub maja Pąństwo dodatkowe pytania – zapraszamy do kontaktu.

Spółka doradztwa podatkowego nr wpisu: 623 Centrum Prawa Gospodarczego i Podatkowego Euromecenas sp. z o.o.

ul. Bzowa 67/2
53-226 Wrocław

Lokalizacja

Centrum Prawa Gospodarczego i Podatkowego „Euromecenas” Sp. z o. o. ul. Bzowa 67/2
53-226 Wrocław

© Copyright 2020 „Euromecenas”. Realizacja PRESTOMEDIA

Call Now

Visit Us On Facebook