SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO NR WPISU 623

Centrum Prawa Gospodarczego i Podatkowego " Euromecenas" sp. z o.o.

BHP

SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO NR WPISU 623 Centrum Prawa Gospodarczego i Podatkowego " Euromecenas" sp. z o.o.

BHP

Art. 207 Kodeksu Pracy nakłada na pracodawcę  obowiązek ochroniy zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje. nasz zespół gwarantuje, że sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób właściwy beda nadzorowane przez specjalistę BHP posiadającego doswiadczenie, kierunkowe wykształcenie i wszelkie niezbędne certyfikaty.

WIĘCEJ

POSTEPOWANIE POWYPADKOWE

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i  przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.  Wszystkie powyższe obowiązki obsługują nasi specjaliści BHP.

SZKOLENIA PRACODAWCÓW

Prowadzomy szkolenia pracodawców zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie Bezpieczeństwa I Higieny Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 180, Poz. 1860)

Każdy pracodawca po ukończeniu szkolenia otrzymuje ZAŚWIADCZENIE
o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z w/w rozporządzeniem.

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

 

Pracodawca ma obowiazek zapewnić pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy. szkolenia pracownków moze wykonywać podmiot szkolący w zakresie BHP a nasza spółka gwarantuje wysoką jakość i profesjonalizm szkoleń.

 

Kontakt

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą lub maja Pąństwo dodatkowe pytania – zapraszamy do kontaktu.

Spółka doradztwa podatkowego nr wpisu: 623 Centrum Prawa Gospodarczego i Podatkowego Euromecenas sp. z o.o.

ul. Bzowa 67/2
53-226 Wrocław

Lokalizacja

Centrum Prawa Gospodarczego i Podatkowego „Euromecenas” Sp. z o. o. ul. Bzowa 67/2
53-226 Wrocław

© Copyright 2020 „Euromecenas”. Realizacja PRESTOMEDIA

Call Now

Visit Us On Facebook